Wiosną br. grupa filologów z anglistyki, germanistyki i romanistyki powołała interdyscyplinarny zespół, zajmujący się badaniem kultur dawnych. W centrum zainteresowań zespołu znajduje się średniowiecze i wczesna epoka nowożytna. Osoby zainteresowane współpracą mogą znaleźć dodatkowe informacje na stronie internetowej grupy.