Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego prof. Brian Krostenko (University of Notre Dame) wygłosi referat zatytułowany Mówiąc o męstwie i sprawiedliwości… Czytanie filologiczne mów Cezara i Dywikona w De bello Gallico. Seminarium odbędzie się 10 czerwca 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).