Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na konferencję naukową Święci i świętość w łacińskim dorobku piśmienniczym czasów nowożytnych organizowaną w dniach 5−6 listopada 2015 roku w Szczecinie. Tematy wraz z abstraktami referatów należy przesłać do 31 sierpnia 2015.


Informacja
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/06/KONFERENCJA-Święci-i-świętość.pdf”]