Instytut Filologii Klasycznej wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Filologicznego mają zaszczyt zaprosić na Jubileusz 50-lecia działalności naukowej prof. dr hab. Kazimierza Korusa oraz seminarium naukowe pt. Intelektualiści w świecie grecko-rzymskim. Uroczystości rozpoczną się w sobotę, 13 czerwca 2015 roku, o godzinie 9.00, w Collegium Novum, w sali nr 56.


Więcej informacji: program seminarium