Zakład Edukacji Polonistycznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zaprasza do składania do 30 czerwca 2015 roku artykułów naukowych do recenzowanej pracy zbiorowej pt. Dziecko w literaturze, sztuce i języku. 

Wymagania edytorskie:

– afiliacja po nazwisku autora,

– czcionka Times New Roman – 12 punktów,

– interlinia –  1,5,

– standardowe marginesy,

– przypisy dolne,

– krótkie streszczenia w języku polskim i języku angielskim.

Materiały należy przesłać na adres: romanstarz@gmail.com

Należy również dołączyć dane o autorze: imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny.