Koło Naukowe Klasyków zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu „Likejon”, w którym prezentowane będą referaty doktorantów.. Referat zatytułowany Geografia mityczna romansu – od opowieści staropolskich do ich antycznych źródeł wygłosi mgr Aleksandra Bobrowska (doktorantka w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Oświecenia).Spotkanie odbędzie się 26 maja 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, s. 328 (III piętro).