Stowarzyszenie Statek Feaków, w wyniku współpracy z Dickinson College Commentaries, przygotowało polskie tłumaczenie list frekwencyjnych greckiego i łacińskiego słownictwa. Listy wyposażone są w filtry, pozwalające wyszukiwać poszczególne części mowy, a także sortować wyrazy pod względem grup semantycznych. Mogą one służyć pomocą uczącym się starożytnej greki i łaciny, a także pedagogom.
Linki do list: greckie słownictwo, łacińskie słownictwo