Katedra Filologii Klasycznej UŚ zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt. Wzory kultury antycznej. Reguły zachowania starożytnych Greków i Rzymian, która odbędzie się w dniach 28-29 maja w Katowicach w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) przy ul. Bankowej 11a.
Program konferencji: strona Katedry