Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dr Teresy Wnętrzak (AI) pt. Musa dux et comes…   Uwagi o budowie wiersza łacińskiego i prof. Hieronima Kaczmarka (USz) pt. Kolonie egipskie w Chinach. Oświeceniowe teorie o pokrewieństwie pisma staroegipskiego i chińskiego. Spotkanie odbędzie się 22 maja 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.