Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję pt. Komizm językowy w perspektywie diachronicznej, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2015 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa, ul. Dewajtis 5. 

Zaproszenie:
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/05/konferencja-komizm-w-perspektywie-diachronicznej-zaproszenie.pdf”]
Formularz zgłoszeniowy:
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/05/formularz.komizm.diachroniczny.docx”]