Pod kierownictwem Przemysława Nehringa powstaje narzędzie o nazwie Scrinium Augustini pozwalające analizować na różne sposoby zawartość listów Świętego Augustyna. Narzędzie to jest dostępne bezpłatnie on-line.

Share this...