W dniach 12-13 czerwca 2015 r. odbędzie się we Wrocławiu Ogólnopolska Interdyscyplinatna Studencko-Doktorancka Konferencja Afryka Północna w czasach antycznych organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności IH UWr ku czci prof. Tadeusza Kotuli. Zgłoszenia przesyłać można do 23 maja.

Więcej informacji: profil Facebook konferencji
Formularz zgłoszeniowy: dokument GoogleDoc