Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Maria Otto (Biblioteka Gdańska PAN) wygłosi referat zatytułowany Utilitas et delectatio. Strasburska edycja pism Wergiliusza z 1502 roku. Seminarium odbędzie się w środę 22 kwietnia 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).