Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dr Katarzynay Jarkiewicz (AI) pt. Sentencje łacińskie na obrazkach religijnych i prof. Joachima Śliwy (UJ) pt. Przyjaciel Greków – Kazimierz Bulas (1903-1970). Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.