Ukazał się kolejny tom czasopisma Między Oryginałem a Przekładem (26, 2014), w którym znajdują się m.in. następujące artykuły: 

  • Aleksandra Arndt, Trzy nibyodsłony trudności Petroniuszowego Satyrikonu z odbiorem w kulturze polskiej
  • Agata Łuka, Translatorskie losy pieśni Horacego Ad Lydiam meretricem
  • Marcin Ziomek, O przekładach Boskiej komedii Dantego na język rosyjski

Szczegółowe informacje: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.