Koło Naukowe Klasyków UAM zaprasza na najbliższe spotkanie z cyklu Akademejon, podczas którego referat pt. Codzienne życie zwykłych ludzi w świetle źródeł siedemnastowiecznych wygłosi Łukasz Hajdrych. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 330.