Na stronie internetowej PR II obejrzeć można nagranie niedawnego koncertu Ensemble Peregrina prowadzonego przez Agnieszkę Budzińską-Bennett. W programie znalazły się utwory z X-XVI w. związane z kultem i legendą św. Wojciecha (w tym „Bogurodzica”), a także polskie utwory z przełomu XIII i XIV wieku na tle muzyki szkoły paryskiej.