Ukazał się nowy numer kwartalnika artystycznego (Bliza 1 (22), 2015), którego tematem przewodnim jest pytanie: Koniec uniwersytetu? Ponadto w tym numerze znajduje się m.in. artykuł Michała Bzinkowskiego pt. Gdy milkną wszystkie cykady. Katabaza Jorgosa Seferisa ku światłu wraz z tłumaczeniem poematu Drozd. Spis treści numeru: strona czasopisma.