Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w comiesięcznym Otwartym Seminarium Językoznawczym. Podczas kwietniowego spotkania referat pt. Status NCI w języku łacińskim wygłosi mgr Wawrzyniec Kryza (Instytut Filologii Klasycznej UJ). Koreferentami będą dr Sławomira Brud (UAM) i mgr Marcin Loch (UAM). Seminarium odbędzie się dnia 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 17.30 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (ul. Fredry 10, Poznań, sala 328). 

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/04/OSJ_kwiecień_plakat.pdf”]