Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Katarzyna Pietruczuk przedstawi referat na temat parabazy Chmur Arystofanesa (w. 518-562). Seminarium odbędzie się w środę 25 marca 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).