Nakładem Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica” ukazała się książka Doroty Gorzelany pt. Macedonia-Aleksandria. Analiza monumentalnych założeń grobowych z okresu późnoklasycznego i hellenistycznego (Kraków 2014, ss. 271, seria: Prace Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie 3).

Dorota Gorzelany, Macedonia-Aleksandria. Analiza monumentalnych założeń grobowych z okresu późnoklasycznego i hellenistycznego
Dorota Gorzelany, Macedonia-Aleksandria. Analiza monumentalnych założeń grobowych z okresu późnoklasycznego i hellenistycznego

Więcej informacji: strona wydawnictwa