W dniach 26-27 listopada 2015 r. odbędzie się w Lublinie III Konferencja Bizantynistyczna z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej pod hasłem Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkanach. Tematy referatów i komunikatów wraz z abstraktem (maks. 1000 znaków) można nadsyłać do 31 maja 2015 r.


Call for papers
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/03/MakietaZamek-04-03-2015.doc.pdf”]