Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się książka Anny Sochackiej pt. Regimen – dominium – societas nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu (Lublin 2015).

Anna Obara-Pawłowska, Regimen - dominium - societas nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu
Anna Sochacka, Regimen – dominium – societas nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu

Więcej informacji: strona wydawnictwa