Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w comiesięcznym Otwartym Seminarium Językoznawczym. Podczas marcowego spotkania referat pt. Od chcieć do choć. O genezie konstrukcji koncesywnych na materiale łacińskim, polskim i romańskim wygłosi dr hab. Mikołaj Nkollo, prof. UAM (Instytut Filologii Romańskiej UAM). Koreferentami będą mgr Łukasz Berger (UAM) i mgr Wawrzyniec Kryza (UAM/UJ). Seminarium odbędzie się dnia 10 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 17.30 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (ul. Fredry 10, Poznań, sala 328). 

Streszczenie i prezentacja znajdują się na stronie IFK UAM. Wszelkich informacji o seminarium udzieli dr hab. Rafał Rosół (raf.ros@wp.pl).