Nakładem Księgarni Akademickiej ukazała się książka Stanisława Śnieżewskiego pt. Terminologia retoryczna w „Institutio oratoria” Kwintyliana (Kraków 2014, ss. 320, seria: Biblioteka Aretuzy 10).

Stanisław Śnieżewski, Terminologia retoryczna w "Institutio oratoria" Kwintyliana
Stanisław Śnieżewski, Terminologia retoryczna w „Institutio oratoria” Kwintyliana

Więcej informacji: strona wydawnictwa