Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na wykład pt. O antyku w poezji Artura Międzyrzeckiego, który wygłosi prof. dr hab. Stanisław Stabryła we wtorek, 10 marca 2015 r. o godz. 18:00 w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6).