W dniach 16-21 marca 2015 roku w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie druga edycja Wrocławskich Warsztatów Łaciny Żywej. Zajęcia poprowadzą: Cecilie Koch (prezes L.V.P.A.), Paolo Pezzuolo (Scuola Normale Superiore di Pisa) oraz Marcin Loch (doktorant w Instytucie Filologii Klasycznej UAM). W tym roku Paolo Pezzuolo poprowadzi również zajęcia z żywego języka greckiego. Więcej informacji znajduje się na  facebooku.