Nakładem Towarzystwa Wydawniczgo „Historia Iagellonica” ukazała się książka Waldemara Komorowskiego pt. Średniowieczne domy krakowskie (od lokacji miasta do połowy XVII wieku). Kamienice, pałace miejskie i rezydencje kanonicze. Trwałość gotyckiego modelu w nowożytności (Kraków 2014, ss. 384).

Waldemar Komorowski, Średniowieczne domy krakowskie (od lokacji miasta do połowy XVII wieku)
Waldemar Komorowski, Średniowieczne domy krakowskie (od lokacji miasta do połowy XVII wieku)

Więcej informacji: strona wydawnictwa