Redakcja Saeculum Christianum. Pisma historycznego informuje, że rozpoczęła zbieranie materiałów do XXII numeru pisma. Teksty o tematyce związanej z historią, archeologią oraz historią sztuki o długości nie przekraczającej jednego arkusza wydawniczego należy przesyłać w terminie do 15 czerwca 2015 r. na adres saeculum.christianum@uksw.edu.pl.
Więcej informacji: strona czasopisma