Nakładem Wydawnictwa UŚ ukazała się praca zbiorowa pt. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money, t. V: Azja Mniejsza w czasach rzymskich / Asia Minor in Roman Times pod redakcją Wiesława Kaczanowicza (Katowica 2014, ss. 192). 

Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money, T. 5
Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money, T. 5

Więcej informacji: strona wydawnictwa.