Podczas Seminarium Śródziemnomorskiego Zakładu Historii Bizancjum Instytutu Historii UJ Johannes Pahlitzsch (Uniwersytet w Moguncji) wygłosi referat pt. The Melkites and their Law: Between Byzantium and Islam. Seminarium odbędzie się w Collegium Maius UJ („Sala pod Belkami”) w środę 25 lutego 2015 r. o godzinie 17.00. Goście mile widziani.