Instytut Filologii Klasycznej UAM i Instytut Filologii Klasycznej UJ zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. Linguarum Antiquarum Colloquia 3, która odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w Poznaniu. Konferencja skierowana jest do osób będących w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej oraz młodych doktorów, którzy zajmują się łaciną, greką, sanskrytem, semickimi językami Starożytnego Bliskiego Wschodu czy też językami Ameryki Prekolumbijskiej. Zgłoszenia udziału można przesyłać do 31 marca 2015 r. 

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/02/LAC-3.pdf”]