5 lutego 2015 r. o godz. 16.00, podczas zebrania naukowego Zakładu Leksykologii i Semantyki UŚ mgr Kacper Kardas przedstawi tłumaczenie pracy L. Pultrovej pt. Łacińskie nomina agentis z sufiksem -tor (oryg. „The Latin nomina agentis in -tor”) . Zebranie odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 520).