Studies in Ancient Art and Civilization (SAAC), czasopismo wydawane przez Instytut Archeologii UJ, zaprasza do nadsyłania tekstów do numeru 19 (2015). Artykuły należy nadsyłać do końca marca. Teksty nadesłane później mogą zostać przesunięte do kolejnego numeru.
Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, redakcja przyjmuje teksty na różnorodne tematy związane z kulturami starożytnymi. Czasopismo ma 7 punktów na liście B MNiSW.
Szczegółowe informacje dla Autorów: strona wydawnictwa (link „wymagania redakcyjne”)