X Sympozjum Starożytny Izrael/Palestyna odbędzie się w Krakowie w dniach 28-29 września 2015 r. Sympozjum zmienia swoją dotychczasową formułę i poszerza obszar zainteresowań. Obejmie teraz znacznie szerszy zakres merytoryczny, pozostając konferencją skierowaną do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, zajmujących się Bliskim Wschodem w starożytności i dziedzinami pokrewnymi. 

Od tego roku starożytny Izrael będzie tylko jednym z tematów obecnych podczas obrad. Sympozjum poszerza swą formułę, by pomieścić również badaczy zajmujących się innymi obszarami starożytnego Wschodu.

Organizatorzy zachęcają badaczy zajmujących się studiami związanymi ze starożytnym Bliskim Wchodem do zgłaszania propozycji sesji tematycznych w obrębie X Sympozjum (kontakt mailowy: przemyslaw.dec(at)uj.edu.pl). Przypuszczalnie w marcu zostanie opublikowana lista sesji wraz z nazwiskami ich przewodniczących. Otwarta wówczas zostanie możliwość nadsyłania wystąpień w ramach poszczególnych sesji tematycznych.

Źródło: Porozumienie na rzecz badań nad starożytnym Izraelem, Bliskim Wschodem i jego dziedzictwem.