19 stycznia 2015 o godz. 17 na kampusie UW (dawne Centrum Informatyki UW, s. 106) prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, dr hab. Marek Stępień oraz dr Wojciech Jaworski przedstawią projekt pt. Algorytmika i informatyka w badaniach nad najstarszymi archiwami gospodarczymi świata. Przykład sumeryjskich tekstów klinowych z III tysiąclecia p.n.e. Spotkanie odbywa się w ramach cyklu konferencji i warsztatów DELab Humanistyka Cyfrowa: projekty, ludzie, teoria.
Informacja organizatorów:
Wojciech Jaworski (Instytut Informatyki UW), Marek Stępień (Wydział Historyczny UW) i Jerzy Tyszkiewicz (Instytut Informatyki UW) przez kilka lat wspólnie prowadzili badania nad sumeryjskimi tabliczkami gospodarczymi z okresu III dynastii z Ur. Ze względu na charakter tych dokumentów i ich ogromną liczbę, już wówczas na poziomie dziesiątek tysięcy, archiwa te były szczególnie podatne na zastosowania informatycznych technik badawczych.
„Udało nam się opracować i wdrożyć kilka oryginalnych pomysłów na algorytmiczne wykrywanie w tej masie dokumentów szczególnie wartych analizy. Podjęliśmy tez znacznie dalej idące próby automatycznego analizowania i podsumowywania znacznych zespołów dokumentów, dotyczących wspólnej, wąskiej dziedziny tematycznej. Opowiemy o wynikach tych prac, zarówno z perspektywy historyka jaki i informatyków.”