Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w comiesięcznym Otwartym Seminarium Językoznawczym. Podczas styczniowego spotkania referat pt. Konstrukcje komparatywne w ujęciu typologicznym i diachronicznym wygłosi dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UAM (Zakład Bałtologii UAM). Koreferentem będzie dr hab. Krzysztof Stroński (Katedra Orientalistyki UAM). Seminarium odbędzie się dnia 13 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 17.30 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (ul. Fredry 10, Poznań, sala 328).  Wszelkich informacji o seminarium udzieli dr hab. Rafał Rosół (IFK UAM; raf.ros@wp.pl). Streszczenie wystąpienia znajduje się na stronie IFK UAM.