Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej przy Katedrze Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Sen, marzenie, zaświaty w literaturze od antyku po współczesność. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2015 r. w Łodzi. Zgłoszenia można przesyłać do 6 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje: strona organizatorów.