Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dra Andrzeja Wadasa (Kraków) pt. Święty Jan Fisher (1469-1535) – obrońca starych angielskich swobód oraz dra Stanisława Szury (Kraków) pt. Architektura sakralna na Bliskim Wschodzie w dobie krucjat, które będą miały miejsce dnia 12 grudnia 2014 r. o godz. 16.45-20.00. Spotkania odbywają się przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.