Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów, która odbędzie się w dniach 5-6 marca 2015 r. w Bydgoszczy. Zgłoszenia można przesyłać do 30 stycznia 2015 r. 

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/12/zaproszenie_jedzą_piją_lulki_palą.pdf”]