Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dra Konrada Dominasa (UAM) pt. Przybyłem, zobaczyłem, kliknąłem, czyli antyk w nowych mediachprof. Aleksandra Mikołajczaka (UAM) pt. Łaciński klucz do kultury Chin, które będą miały miejsce dnia 5 grudnia 2014 r. o godz. 16.45-20.00. Spotkania odbywają się przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.