Na stronie internetowej radiowej Dwójki wysłuchać można audycji pt. Gall Anonim i inni. Polska w Pamięci Świata z cyklu „Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego”. W programie dyskutowano o wpisanych na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata zabytkach piśmiennictwa, m.in. o Złotym kodeksie gnieźnieńskim, Kronice Galla Anonima, dokumencie lokacyjnym miasta Krakowa, „Banderii Prutenorum”, Kazaniach świętokrzyskich, Opisie żup bocheńskich i wielickich i in. W audycji Hanny Marii Gizy udział wzięli prof. Sławomir Ratajski, prof. Władysław Stępniak i dr Tomasz Makowski.