Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej O/PAN w Krakowie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie zapraszają na posiedzenie naukowe, które odbędzie się dnia 28 listopada 2014 r. (piątek) o godzinie 13.30, w sali audiowizualnej Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie (ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 12, poziom -1). Referat pt. Od Aegypto Capta do L’Egypte conquise. Problemy chronologiczne i ikonograficzne medali związanych z kampanią egipską Napoleona wygłosi dr Agnieszka Fulińska.