28 listopada 2014 r. odbędzie się w Warszawie konferencja Wędrówki kultu relikwii w I tysiącleciu organizowana przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Obrady toczyć będą się przy ul. Wójcickiego 1/3 w Warszawie, bud. 23 (sala 201).
Program konferencji:
[gview file=”http://ihs.uksw.edu.pl/sites/default/files/laptas_konferencja2-14/Zaproszenie-Relikwie%208.pdf”]