Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec ukazało się drugie wydanie książki Stanisława Kobielusa pt. Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze (Kraków 2014, ss. 272; wyd. I: 2006). 

Stanisław Kobielus, Florarium christianum. Symbolika roślin - chrześcijańska starożytność i średniowiecze
Stanisław Kobielus, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze

Szczegółowe informacje: strona wydawnictwa.