Nakładem Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka pt. Historia monastycyzmu orientalnego. W 70 rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863-1941 pod redakcją Andrzeja Uciechy (Katowice 2014, seria: Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 16).
Spis tresci:

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/11/StAC.SN_.-16-strony-1_12.pdf”]