Nakładem wydawnictwa Cambridge Scholars Publishing ukazała się książka Ecclesia et Violentia: Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages pod redakcją Radosława Koteckiego i Jacka Maciejewskiego (Newcastle upon Tyne 2014).

Ecclesia et Violentia: Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages
Ecclesia et Violentia: Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages

Więcej informacji: strona wydawnictwa