Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na cykl wykładów pt. Łacina żywa, łacina wokół nas. Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce 7 listopada 2014 r. o godz. 16.45-20.00, podczas którego wykłady wygłoszą prof. Piotr Świercz pt. W kręgu badań nad orfizmem oraz prof. Dariusz Kubok pt. Postacie wczesnogreckiego krytycyzmu. Spotkania odbywają się przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie. 

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/11/Łacina-żywa-łacina-wokół-nas.pdf”]