Nakładem wydawnictwa Neriton ukazała się praca zbiorowa pt. Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych pod redakcją Marka Prejsa i Aleksandry Jakóbczyk-Goli (Warszawa 2013, ss. 384). 

Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych
Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych

 
SPIS TREŚCI
Wstęp (Marek Prejs)
Mieczysław Mejor, Ars memorativa i ars versificandi w średniowiecznych poetykach
Paweł Majewski, Struktura Etymologii Izydora z Sewilli, czyli o nieciągłości europejskiej pamięci kulturowej
Natalia Mętrak, „Wspaniale kłamiący”. Kreowanie pamięci o początkach wspólnoty w Historii królów Brytanii Geoffreya z Monmouth i Kronice Polskiej Mistrza Wincentego
Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Encyklopedia pamięci. Dwunastowieczna rzeźba w Polsce jako forma pamięci kulturowej
Rafał Wójcik, Ars memorativa w Polsce późnego średniowiecza na tle Europy Środkowej
Ada Łobożewicz, Miejsce i rola kieszonkowych kalendarzy drukowanych w dawnej kulturze pamięci
Anna Kapuścińska, Zapamiętywanie wartości. Prototeorie pamięci kulturowej a humanistyczne wizje rzeczywistości
Barbara Niebelska-Rajca, Galerie pojęć. Dawna myśl teoretycznoliteracka jako nośnik pamięci kulturowej
Michał Mencfel, Najdoskonalsza wiedza i pełnia władzy. Kolekcjonerstwo i sztuka pamięci w epoce wczesno-nowożytnej
Marek Prejs, Polskie kalwarie XIX i XX wieku wobec wzorca Adrychomiusza
Piotr Morawski, Sufler: eksternalizacja pamięci. Między dramatem a widowiskiem
Hanna Jurkowska, Puławskie muzea Izabeli Czartoryskiej w działaniu: komunikacja i mnemonika
Igor Piotrowski, Przeszłość jako przedmiot wyobraźni. Pamięć o epoce staropolskiej a dorobek kontrreformacji
Więcej informacji: strona wydawnictwa.