Prof. dr hab. Witold Wróblewski, badacz filozofii greckiej, wieloletni kierownik Katedry Filologii Klasycznej UMK, zmarł nagle w wieku 76 lat w Warszawie w dniu 15 października 2014 r. Msza żałobna odbędzie się w środę 22 października 2014 r. w Kościele p.w. św. Karola Boromeusza w Warszawie, po mszy Profesor zostanie pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.